Mailserver med OpenBSD

qmail startup script

qmailctl, rc och script för daemontools
cd /tmp
wget http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/files/qmail/supervise_scripts.tar
tar xf supervise_scripts.tar -C /var/qmail
chmod 755 /var/qmail/rc
echo ./Maildir/ >/var/qmail/control/defaultdelivery
mkdir -p /var/log/qmail/qmail-send
mkdir -p /var/log/qmail/qmail-smtpd
mkdir -p /var/log/qmail/qmail-pop3d
chown -R qmaill /var/log/qmail

chmod 755 /var/qmail/bin/qmailctl
ln -s /var/qmail/bin/qmailctl /usr/bin
echo 20 > /var/qmail/control/concurrencyincoming
chmod 644 /var/qmail/control/concurrencyincoming
find /var/qmail/supervise -type f -name "run"|xargs chmod 755

Bli av med sendmail

För att kunna köra qmail måste "gamla" sendmail stoppas och hindras att startas automatiskt framöver. För att qmail-smtpd och qmail-send ska startas länkas daemontools-scripten in i /service:
kill -9 `ps -axc|grep sendmail|awk '{print $1}'`
echo "sendmail_flags=NO" >> /etc/rc.conf.local
ln -s /var/qmail/supervise/qmail-send /var/qmail/supervise/qmail-smtpd /service
Många program i en unix-miljö använder sendmail för att skicka mail, och givetvis följer det med en sendmail-liknande applikation med qmail. Denna länkas in på de två vanliga ställena där sendmail brukar ligga:
mv /usr/sbin/sendmail /usr/sbin/sendmail.old
mv /usr/lib/sendmail /usr/lib/sendmail.old
chmod 0 /usr/sbin/sendmail.old
chmod 0 /usr/lib/sendmail.old
ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/lib
ln -s /var/qmail/bin/sendmail /usr/sbin
För att qmail ska kunna skicka mail (lägga dessa i kö för att skicka), så måste den mountpoint där "qmail-queue" ligger på vara mountad utan "nosuid" flaggan. I OpenBSD mountas så mycket som möjligt med nosuid flaggan. Detta innebär att program inte kan byta användare då de körs, vilket krävs av qmail-queue.
cat /etc/fstab | grep `df -k /var/qmail/bin | tail -1 | awk '{ print $1; }'` | grep nosuid \
&& (echo >>/etc/fstab "# For qmail to be able to queue messages, you must remove nosuid for" \
`df -k /var/qmail/bin | tail -1|awk '{ print $6; }'` "from /etc/fstab and reboot"; ee /etc/fstab)
Om du följt guiden så ska ovanstående redan vara gjort (precis efter grundinstallationen), men det skadar inte att köra kommandona ovan ändå (kollar och öppnar /etc/fstab för redigering ifall det behövs).

Viktiga mail-alias

För att meddelanden från systemet ska komma fram till någon som läser dessa bör det läggas upp alias för root (som i ett qmail-system aldrig får mail), postmaster, mailer-daemon och abuse:
root=peo@bsd-guide.net
postmaster=peo@bsd-guide.net
cd /var/qmail/alias
echo ${root} > .qmail-root
echo ${postmaster} > .qmail-postmaster
ln -s .qmail-postmaster .qmail-mailer-daemon
ln -s .qmail-postmaster .qmail-abuse
chmod 644 .qmail-root .qmail-postmaster
 
 
Visar de 30 senaste vägarna in till guiden. Visa alla
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server openbsd'
http://www.bing.com/search?q=%22%40src%2ecom%2esg%22+loc%3ASE&filt=all&first=140&FORM=PERE
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'smtp auth'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd mail server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd mail server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server guide'
http://www.bing.com/search?q=smpt+f%C3%B6r+live.se&form=CMDTDF&pc=CMDTDF&src=IE-SearchBox
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server openbsd'
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/?
http://new.bsd-guide.net/?
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google.se/webbmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google.se/webbmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google.se/webbmail'
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=4
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd kommandon'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd kommandon'
G o o g l e (www.google.ru), sökning efter 'dovecot "disable_pop"'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'virtuell domäner'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google.se/webbmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'qmail disable smtp auth'
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=1