Mailserver med OpenBSD

Webmail med RoundCube

http://roundcube.net/
http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/roundcubemail/roundcubemail-0.3.1.tar.gz
http://dfn.dl.sourceforge.net/sourceforge/roundcubemail/roundcubemail-0.3.1.tar.gz
cd /usr/local/src
wget http://dfn.dl.sourceforge.net/sourceforge/roundcubemail/roundcubemail-0.3.1.tar.gz
cd /home/www/_default_ip.host
tar xfvz /usr/local/src/roundcubemail-0.3.1.tar.gz
ln -s  roundcubemail-0.3.1 webmail
cd webmail
chown www temp logs

Skapa databasen för RoundCube och ge en användare fullständiga rättigheter till den.

mysql -u root -pxxxxxx
mysql>
CREATE DATABASE roundcubemail;
GRANT ALL PRIVILEGES ON roundcubemail.* TO roundcube@localhost
    IDENTIFIED BY 'roundcube02';
exit

Gå med en annan dator till sidan /webmail/installer (ex. http://spambox4.bsd-guide.net/webmail/installer/ ) med webläsarn.

Tryck på "START INSTALLATION". Alla tester bör få "OK", förutom "MySQLi" och "PostgreSQL" som inte behövs (en av databaserna måste vara ok, och i det här fallet används MySQL).

Nästa steg (alltså efter att du tryckt "NEXT") är att göra grundkonfiguration av RoundCube. Intressant på den här sidan är "Database Setup", "IMAP Settings" samt "SMTP Settings".

Database Setup
Ändra lösenordet för databasen så att det stämmer.

IMAP Settings
Ändra "default_host" till "localhost".

SMTP Settings
Ändra "SMTP server" till "localhost".

Kopiera det genererade innehållet för main.inc.php och db.inc.php och skapa dessa filer i webmail/config.

Nästa steg "CONTINUE", under filinnehållet men ovanför konfigurationsdelen testar att konfigurationen fungerar. Det som ska bli rött är "DB Schema" under "Check configured database settings" eftersom det är en nyinstallation. Tryck på "Initialize Database". Prova att skicka ett mail med "Test SMTP settings" delen, och prova IMAP-inloggning med "Test IMAP configuration".

Då allt fungerar flyttar du bort "installer" ur "webmail":

mv installer .installer.
chmod 000 .installer.

Klart!

Nu ska du kunna logga in för att läsa och skicka mail från din server (url: /webmail)
 
 
Visar de 30 senaste vägarna in till guiden. Visa alla
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server openbsd'
http://www.bing.com/search?q=%22%40src%2ecom%2esg%22+loc%3ASE&filt=all&first=140&FORM=PERE
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'smtp auth'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd mail server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd mail server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server guide'
http://www.bing.com/search?q=smpt+f%C3%B6r+live.se&form=CMDTDF&pc=CMDTDF&src=IE-SearchBox
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server openbsd'
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/?
http://new.bsd-guide.net/?
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google.se/webbmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google.se/webbmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google.se/webbmail'
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=4
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd kommandon'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd kommandon'
G o o g l e (www.google.ru), sökning efter 'dovecot "disable_pop"'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'virtuell domäner'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google.se/webbmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'qmail disable smtp auth'
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=1