Mailserver med OpenBSD

qmail

http://cr.yp.to/qmail.html
http://qmail.jms1.net/patches/
http://toribio.apollinare.org/qmail/index.html

qmail är redan nedladdat och uppackat i förberedelserna ovan. Det som återstår är patchning, kompilering och installation:

cd /usr/local/src
mv qmail-1.03 qmail-1.03-jms1.7.08
cd qmail-1.03-jms1.7.08
patch < ../qmail-1.03-jms1.7.08.patch
rm *.orig
cd ..
mv qmail-1.03-jms1.7.08 qmail-1.03-jms1.7.08-st
cd qmail-1.03-jms1.7.08-st
patch < ../qmail-1.03-jms1.7.08-st.patch
patch < ../sendmail-flagq.patch
rm *.orig

echo "199" >conf-split
echo "255" >conf-spawn
make WITH_QMAILQUEUE_PATCH=yes setup check
./config-fast `hostname`

echo 255 > /var/qmail/control/concurrencyremote
chmod 644 /var/qmail/control/concurrencyremote
echo 1 > /var/qmail/control/mfcheck

TLS för qmail-smtpd

http://inoa.net/qmail-tls/ (med bl.a tips om hur man testar att TLS fungerar)

TLS (Transport Layer Security) fixar så att all SMTP-trafik mellan mailklient och server krypteras. Det enda som behöver göras efter att TLS-patchen är installerad (den blir det med samlingen av patchar från JMS), är att skapa certifikat med hjälp av

cd /usr/local/src/qmail-1.03-jms1.7.08-st
make cert
Du bör se något liknande som det här:
# cd /usr/local/src/qmail-1.03-jms1.7.08-st
# make cert
openssl req -new -x509 -nodes  -out /var/qmail/control/servercert.pem -days 366  -keyout /var/qmail/control/servercert.pem
Generating a 1024 bit RSA private key
..............++++++
..............++++++
writing new private key to '/var/qmail/control/servercert.pem'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) []:SE
State or Province Name (full name) []:AC
Locality Name (eg, city) []:Skellefteå
Organization Name (eg, company) []:BSD-Guide
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, fully qualified host name) []:spambox1.bsd-guide.net
Email Address []:peo@bsd-guide.net
chmod 640 /var/qmail/control/servercert.pem
chown qmaild.qmail /var/qmail/control/servercert.pem
ln -s /var/qmail/control/servercert.pem /var/qmail/control/clientcert.pem
#
Vill du ha ett certifikat signerat av någon annan, så kostar det allt från ett par hundra till några tusen kronor. Det finns också ett fritt alternativ tillgängligt, StartSSL. StartSSL kräver registrering, och de uppgifter du skriver in kontrolleras manuellt av dom innan ditt konto och certifikat godkäns.

Certifikatet går att använda för både web (https) och mailservern. Med Firefox och Thunderbird räknas StartSSL som "trusted", medans explorer inte har med StartSSL i sin lista. För att undvika problemet: använd inte intenetexplorer..

 
 
Visar de 30 senaste vägarna in till guiden. Visa alla
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server openbsd'
http://www.bing.com/search?q=%22%40src%2ecom%2esg%22+loc%3ASE&filt=all&first=140&FORM=PERE
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'smtp auth'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd mail server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd mail server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server guide'
http://www.bing.com/search?q=smpt+f%C3%B6r+live.se&form=CMDTDF&pc=CMDTDF&src=IE-SearchBox
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server openbsd'
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/?
http://new.bsd-guide.net/?
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google.se/webbmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google.se/webbmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google.se/webbmail'
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=4
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd kommandon'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd kommandon'
G o o g l e (www.google.ru), sökning efter 'dovecot "disable_pop"'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'virtuell domäner'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google.se/webbmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'qmail disable smtp auth'
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=1