Mailserver med OpenBSD

qmail

http://cr.yp.to/qmail.html
http://qmail.jms1.net/patches/
http://toribio.apollinare.org/qmail/index.html

qmail är redan nedladdat och uppackat i förberedelserna ovan. Det som återstår är patchning, kompilering och installation:

cd /usr/local/src
mv qmail-1.03 qmail-1.03-jms1.7.08
cd qmail-1.03-jms1.7.08
patch < ../qmail-1.03-jms1.7.08.patch
rm *.orig
cd ..
mv qmail-1.03-jms1.7.08 qmail-1.03-jms1.7.08-st
cd qmail-1.03-jms1.7.08-st
patch < ../qmail-1.03-jms1.7.08-st.patch
patch < ../sendmail-flagq.patch
rm *.orig

echo "199" >conf-split
echo "255" >conf-spawn
make WITH_QMAILQUEUE_PATCH=yes setup check
./config-fast `hostname`

echo 255 > /var/qmail/control/concurrencyremote
chmod 644 /var/qmail/control/concurrencyremote
echo 1 > /var/qmail/control/mfcheck

TLS för qmail-smtpd

http://inoa.net/qmail-tls/ (med bl.a tips om hur man testar att TLS fungerar)

TLS (Transport Layer Security) fixar så att all SMTP-trafik mellan mailklient och server krypteras. Det enda som behöver göras efter att TLS-patchen är installerad (den blir det med samlingen av patchar från JMS), är att skapa certifikat med hjälp av

cd /usr/local/src/qmail-1.03-jms1.7.08-st
make cert
Du bör se något liknande som det här:
# cd /usr/local/src/qmail-1.03-jms1.7.08-st
# make cert
openssl req -new -x509 -nodes  -out /var/qmail/control/servercert.pem -days 366  -keyout /var/qmail/control/servercert.pem
Generating a 1024 bit RSA private key
..............++++++
..............++++++
writing new private key to '/var/qmail/control/servercert.pem'
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) []:SE
State or Province Name (full name) []:AC
Locality Name (eg, city) []:Skellefteå
Organization Name (eg, company) []:BSD-Guide
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, fully qualified host name) []:spambox1.bsd-guide.net
Email Address []:peo@bsd-guide.net
chmod 640 /var/qmail/control/servercert.pem
chown qmaild.qmail /var/qmail/control/servercert.pem
ln -s /var/qmail/control/servercert.pem /var/qmail/control/clientcert.pem
#
Vill du ha ett certifikat signerat av någon annan, så kostar det allt från ett par hundra till några tusen kronor. Det finns också ett fritt alternativ tillgängligt, StartSSL. StartSSL kräver registrering, och de uppgifter du skriver in kontrolleras manuellt av dom innan ditt konto och certifikat godkäns.

Certifikatet går att använda för både web (https) och mailservern. Med Firefox och Thunderbird räknas StartSSL som "trusted", medans explorer inte har med StartSSL i sin lista. För att undvika problemet: använd inte intenetexplorer..

 
 
Visar alla vägarna in till guiden
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server openbsd'
http://www.bing.com/search?q=%22%40src%2ecom%2esg%22+loc%3ASE&filt=all&first=140&FORM=PERE
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'smtp auth'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd mail server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd mail server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server guide'
http://www.bing.com/search?q=smpt+f%C3%B6r+live.se&form=CMDTDF&pc=CMDTDF&src=IE-SearchBox
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server openbsd'
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/?
http://new.bsd-guide.net/?
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google.se/webbmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google.se/webbmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google.se/webbmail'
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=4
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd kommandon'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd kommandon'
G o o g l e (www.google.ru), sökning efter 'dovecot "disable_pop"'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'virtuell domäner'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google.se/webbmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'qmail disable smtp auth'
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=1
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=11
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=5
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=12
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=2
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=10
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=3
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=6
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=7
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=8
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=9
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php??refcount=all
http://new.bsd-guide.net/?
http://www.bsd-guide.net?
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'TLS sendmail openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'TLS sendmail openbsd'
G o o g l e (www.google.com.br), sökning efter 'dovecot "Table 'vpopmail.vpopmail' doesn't exist"'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd webmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd webmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'open bsd webmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'open bsd webmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'vad har live.se för mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'vad har live.se för mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'sidas webmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ''
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'guide mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'guide mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mail server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mail server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mail server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'SQL Server 7.0 Kommandon rebuild'
G o o g l e (www.google.co.kr), sökning efter 'ERROR 1146 (42S02): Table 'vpopmail.user' doesn't exist'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'install mailserver openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'install mailserver openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'qmail log '
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'qmail log '
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ' PS-BSD'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server för live.se'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'radphp smtp authentication'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'radphp smtp authentication'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'sendmail log openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'delete telnet'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'delete telnet'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mailer-daemon'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'ERR authorization failed'
G o o g l e (www.google.com.hk), sökning efter 'dovecot - 987.65.43.21'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'live.se smtp mail server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'installing mail server openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'ip roaming openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'daemontools scrripts'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd imap'
G o o g l e (www.google.com.hk), sökning efter 'vmysql: connection rebuild failed: Table 'vpopmail.users' doesn't exist'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ''
http://www.bing.com/search?q=live.se+smpt&form=QBRE&filt=all
http://www.bing.com/search?q=google.se%2Fverify&go=&form=QBRE3
http://www.bsd-guide.net?
http://new.bsd-guide.net?
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'mkvalidrcptto vmysql: sql error[5]: '
G o o g l e (www.google.se), sökning efter '+live.se +IMAP +SMTP'
G o o g l e (www.google.com.hk), sökning efter 'vmysql: connection rebuild failed: Table 'vpopmail.vpopmail' doesn't exist'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd roundcube'
http://www.bing.com/search?q=vad+%C3%A4r+adressen+till+live.se+pop3&go=&form=QBLH&filt=all
http://www.bing.com/search?q=vad+%C3%A4r+adressen+till+live.se+pop3&go=&form=QBLH&filt=all
http://www.bing.com/search?q=vad+%C3%A4r+adressen+till+live.se+pop3&go=&form=QBLH&filt=all
http://www.bing.com/search?q=vad+%C3%A4r+adressen+till+live.se+pop3&go=&form=QBLH&filt=all
http://www.bing.com/search?q=live+mail+mailserver&form=WLMLQB&mkt=sv-se
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'php mail server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'Admin-gränssnitt'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'Admin-gränssnitt'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server openbsd'
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php??refcount=all
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=9
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=8
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=7
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=6
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=3
http://new.bsd-guide.net/?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=10
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=2
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=12
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=5
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=11
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=1
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://www.bsd-guide.net?
G o o g l e (www.google.com.br), sökning efter 'wget goodrcptto-12.patch'
G o o g l e (www.google.cz), sökning efter 'dovecot vmysql: sql error "Table 'vpopmail.users' doesn't exist"'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'webmail openbsd'
http://www.bing.com/search?q=mailklient+live.se&FORM=MSNH85&CP=65001&mkt=sv-se
http://www.bing.com/search?q=mailklient+live.se&FORM=MSNH85&CP=65001&mkt=sv-se
http://www.bing.com/search?q=mailklient+live.se&FORM=MSNH85&CP=65001&mkt=sv-se
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'Mailserver pÃ¥ live.se'
http://yandex.ru/yandsearch?text=%e0+%c1%e5%eb%ff%f8%e0+%ea%ee%f0%ec%e8%f2%fc+%e1%f3%e4%f3%f2+%f1
http://yandex.ru/yandsearch?text=%e0+%c1%e5%eb%ff%f8%e0+%ea%ee%f0%ec%e8%f2%fc+%e1%f3%e4%f3%f2+%f1
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%e0+%c1%e5%eb%ff%f8%e0+%ea%ee%f0%ec%e8%f2%fc+%e1%f3%e4%f3%f2+%f1&stype=www
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'ändra till smtp auth'
G o o g l e (www.google.pl), sökning efter '"ucspi-tcp-ssl" "tcpserver-limits"'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'installing roundcube on openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter '553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)'
http://yandex.ru/yandsearch?text=%e0+%c1%e5%eb%ff%f8%e0+%ea%ee%f0%ec%e8%f2%fc+%e1%f3%e4%f3%f2+%f1
http://www.bing.com/search?q=mailserver+live.se&go=&form=QBRE3
http://www.bing.com/search?srch=106&FORM=AS6&q=efter+WWW.GOOGLE.PL
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'roundcube on openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'roundcube on openbsd'
G o o g l e (www.google.co.jp), sökning efter 'qmail "vchkpw: can't write SQL logs"'
G o o g l e (www.google.co.jp), sökning efter 'qmail "vchkpw: can't write SQL logs"'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd roundcube'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd roundcube'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'roundcube on openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'roundcube on openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot listen network'
http://www.bing.com/search?q=Live.se+server&form=WLMLQB&mkt=sv-se
http://www.bing.com/search?FORM=DNSAS&q=Webmail.sida
http://www.bing.com/search?FORM=DNSAS&q=Webmail.sida
http://www.bing.com/search?q=live.se+mailserver+SMTP&go=&form=QBRE&filt=lf
G o o g l e (www.google.ca), sökning efter 'vmysql: connection rebuild failed: Table 'vpopmail.users' doesn't exist'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd smtpd'
http://www.bing.com/search?q=pop3.live.se&go=&form=QBLH&filt=all
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'guide install roundcube on openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'guide install roundcube on openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'guide install roundcube on openbsd'
G o o g l e (www.google.com.br), sökning efter '"Failed to delete user from auth backend" Error: Illegal username'
G o o g l e (www.google.ru), sökning efter '"vchkpw can't write sql logs"'
G o o g l e (www.google.ru), sökning efter '"vchkpw can't write sql logs"'
http://www.bing.com/search?q=smtp%20server%20f%C3%B6r%20%20live.se&FORM=MSSBMN
http://www.bing.com/search?q=smtp%20server%20f%C3%B6r%20%20live.se&FORM=MSSBMN
http://www.bing.com/search?q=smtp%20server%20f%C3%B6r%20%20live.se&FORM=MSSBMN
http://www.bing.com/search?q=live.se+pop3&go=&form=QBRE&filt=all
http://www.bing.com/search?q=live.se+pop3&go=&form=QBRE&filt=all
http://www.bing.com/search?q=pop3.live.se&go=&form=QBRE&filt=all
http://www.bing.com/search?q=pop3.live.se&go=&form=QBRE&filt=all
http://www.bing.com/search?q=pop3.live.se&go=&form=QBRE&filt=all
http://www.bing.com/search?q=pop3.live.se&go=&form=QBRE&filt=all
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'vmysql: connection rebuild failed: Table 'vpopmail.vpopmail' doesn't exist'
http://www.bing.com/search?q=smtp%20server%20f%C3%B6r%20%20live.se&FORM=MSSBMN
G o o g l e (www.google.it), sökning efter 'ucspi-tcp ucspi-tcp-0.88-mysql3+rss.patch'
G o o g l e (www.google.ru), sökning efter '"vchkpw can't write sql logs"'
http://www.bing.com/search?q=pop3.live.se&go=&form=QBLH&filt=all
http://www.bing.com/search?q=pop3.live.se&go=&form=QBLH&filt=all
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'vmysql: connection rebuild failed: Table 'vpopmail.vpopmail' doesn't exist'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'vmysql: connection rebuild failed: Table 'vpopmail.vpopmail' doesn't exist'
G o o g l e (www.google.com.br), sökning efter '"Failed to delete user from auth backend" Error: Illegal username'
G o o g l e (www.google.com.br), sökning efter '"Failed to delete user from auth backend" Error: Illegal username'
http://www.bing.com/search?q=pop3.live.se&go=&form=QBRE&filt=all
http://www.bing.com/search?q=pop3.live.se&go=&form=QBRE&filt=all
http://www.bing.com/search?q=pop3.live.se&go=&form=QBRE&filt=all
G o o g l e (www.google.com.br), sökning efter '"Failed to delete user from auth backend" Error: Illegal username'
G o o g l e (www.google.com.br), sökning efter '"Failed to delete user from auth backend" Error: Illegal username'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'smtp auth openbsd'
G o o g l e (www.google.com.br), sökning efter '"Failed to delete user from auth backend" Error: Illegal username'
http://www.bing.com/search?q=pop3.live.se&src=IE-SearchBox&FORM=IE8SRC
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'vmysql: connection rebuild failed: Table 'vpopmail.vpopmail' doesn't exist'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'cdb-fil'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'vmysql: connection rebuild failed: Table 'vpopmail.vpopmail' doesn't exist'
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&sl=sv&tl=en&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php%3Fpage%3D1%26refcount%3Dall&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhj2NcsVNySI_Q-p6LuTyLPgS09CqA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&sl=sv&tl=en&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php%3Fpage%3D1&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhgD9mqis-Ja0bkStMomofq7gw-UFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&sl=sv&tl=en&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php%3Fpage%3D1&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhgD9mqis-Ja0bkStMomofq7gw-UFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&sl=sv&tl=en&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php%3Fpage%3D1&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhgD9mqis-Ja0bkStMomofq7gw-UFg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&sl=sv&tl=en&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhinVj-iWkKvAab5RCX1D4pwUBWD4A
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=sv&tl=en&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php
G o o g l e (www.google.pl), sökning efter '"vmysql: connection rebuild failed: Table 'vpopmail.users' doesn't exist"'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd +dovecot'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd +dovecot'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'daemon tools guide svenska'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'daemon tools guide svenska'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'tcp server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'tcp server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'tcp server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'tcp server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'daemon tools guide svenska'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'var ändra man SMTP AUTH'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'var ändra man SMTP AUTH'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsd +dovecot'
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://translate.google.com/translate_p?hl=en&sl=sv&tl=fi&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-base/index.php%3Fpage%3D9%26refcount%3Dall&usg=ALkJrhhispciRCDxZUVPXhc_jIIuVldlFA
http://translate.google.com/translate_p?hl=en&sl=sv&tl=de&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-base/index.php%3Fpage%3D9%26refcount%3Dall&usg=ALkJrhiJwJm1AcsOWHhWzaIIO3oYNGH76Q
http://translate.google.com/translate_p?hl=en&sl=sv&tl=en&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-base/index.php%3Fpage%3D9%26refcount%3Dall&usg=ALkJrhiJosDkbFN9TlJZ67p37S8PcvkgxA
G o o g l e (www.google.com.hk), sökning efter 'qmail-1.03-jms1.7.08.patch'
G o o g l e (www.google.com.hk), sökning efter 'qmail-1.03-jms1.7.08.patch'
G o o g l e (www.google.com.hk), sökning efter 'qmail-1.03-jms1.7.08.patch'
G o o g l e (www.google.com.hk), sökning efter 'qmail-1.03-jms1.7.08.patch'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'startssl'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot user'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot user'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot ha'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'roundcubemail openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'roundcubemail openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot guide'
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37646.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37646.aspx?
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'roundcubemail openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'roundcubemail openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'courier-imap openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'courier-imap openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'vad är en tcp server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'tcp server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd smtpd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd smtpd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ''
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ''
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ''
G o o g l e (www.google.com.sg), sökning efter 'vdeluser Failed to delete user from auth backend'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ' 553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)'
http://www.bing.com/search?q=server-url+live.se&FORM=c&web=S%C3%B6k&cc=se
http://www.ask-www.net/?
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'ändra till SMTP AUTH'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'ändra till SMTP AUTH'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'daemontools sendmail'
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=4&refcount=all
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'test IMAP +dovecot'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'home mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'home mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ''
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ''
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ''
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail med avsändare google.cu.ok'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd webmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd webmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd webmail'
http://www.bing.com/search?FORM=IEFM1&q=efter+g-mail&src=IE-Address
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'qmail smtp auth'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'qmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'simple mail server openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'simple mail server openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd 4 mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd 4 mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd courier imap'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd courier imap'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd as mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd as mailserver'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'openbsd dovecot'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'smtp som fungerar'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'openbsd outgoing mailserver'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'openbsd outgoing mailserver'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'openbsd outgoing mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'använder qmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'använder qmail'
G o o g l e (www.google.com.tr), sökning efter 'MFCHECK fail jms patch 7.07 '
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'show tables mysql bsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'show tables mysql bsd'
G o o g l e (www.google.co.uk), sökning efter '"cpan Checksum mismatch for distribution file. Please investigate"'
http://www.bing.com/search?q=pop3+live.se&form=QBRE&filt=all
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'kan inte skicka mail ut smpt auth'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'SMTP AUTH'
G o o g l e (www.google.com.tr), sökning efter 'ERROR 1146 (42S02): Table 'vpopmail.vpopmail' doesn't exist'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'script mail imap'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'howto openbsd mail server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd skapa användare'
G o o g l e (www.google.cn), sökning efter 'VMYSQL TABLE'vpopmail.users' doesn't exist'
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://www.bing.com/search?q=mailservrar+till+live.se&go=&form=QBRE&filt=all
http://www.bing.com/search?q=pop3+adress+till+live.se&form=QBWA
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'startssl'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'startssl'
http://www.bing.com/search?q=mailserver
http://www.bing.com/search?q=qmail
http://www.bing.com/search?q=vpopmail
http://www.bing.com/search?q=qmail
http://www.bing.com/search?q=qmail
http://www.bing.com/search?q=roundcubemail
http://www.bing.com/search?q=qmail
http://www.bing.com/search?q=%22live.se%22+pop+smtp&go=&form=QBRE&filt=lf
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot qmail pop3_no_flag_updates'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot qmail pop3_no_flag_updates'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver dovecot'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver dovecot'
G o o g l e (www.google.de), sökning efter '+live.se +mail +server'
G o o g l e (www.google.de), sökning efter '+live.se +mail +server'
http://www.bing.com/search?q=daemontools
http://www.bing.com/search?q=roundcubemail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'smtpd openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot guide'
http://www.bing.com/search?q=qmail
http://www.bing.com/search?q=ucspi
http://www.bing.com/search?q=http%2F%2Fsearch.live.com&go=&form=QBRE&filt=lf
http://www.bing.com/search?q=roundcubemail
http://www.bing.com/search?q=vpopmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ' 553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)'
http://www.bing.com/search?q=mailserver
http://www.bing.com/search?q=daemontools
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'smtp guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'smtp guide'
http://www.bing.com/search?q=qmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
http://www.bing.com/search?q=qmail
http://www.bing.com/search?q=mailserver
http://www.bing.com/search?q=ucspi
http://www.bing.com/search?q=daemontools
http://www.bing.com/search?q=without
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google översätt daemon tools'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google översätt daemon tools'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'google översätt daemon tools'
G o o g l e (www.google.com.ph), sökning efter 'Warning: Failed while attempting to delete domain from auth backend + vdeldomain'
http://www.bing.com/search?q=qmail
http://www.bing.com/search?q=mailserver
http://www.bing.com/search?q=vpopmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot vpopmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot vpopmail'
http://www.bing.com/search?q=vpopmail
http://www.bing.com/search?q=vpopmail
http://www.bing.com/search?q=ucspi
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ' SMTP AUTH inställningar'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'roundcube imaps openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'live smtp'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'bsd mailserver'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'bsd mailserver'
http://www.bing.com/search?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=roundcubemail
http://search.live.com/results.aspx?q=roundcubemail
http://search.live.com/results.aspx?q=without
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'guide PHP mail server pÃ¥ one'
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=google
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'listen = 127.0.0.1 dovecot'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver cd'
http://search.live.com/results.aspx?q=google
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mailservers till live.se'
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.co.uk), sökning efter 'wget depends on'
G o o g l e (www.google.sk), sökning efter 'file ucspi-tcp-0.88-mysql.updated.by.Pierre.Wieser.patch'
G o o g l e (www.google.sk), sökning efter 'file ucspi-tcp-0.88-mysql.updated.by.Pierre.Wieser.patch'
G o o g l e (www.google.sk), sökning efter 'ucspi-tcp-0.88-mysql.updated.by.Pierre.Wieser.patch'
G o o g l e (www.google.sk), sökning efter 'ucspi-tcp-0.88-mysql.updated.by.Pierre.Wieser.patch'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'webmail jms'
http://search.live.com/results.aspx?q=without
http://www.bing.com/search?q=smtp+mail+p%C3%A5+live.se&form=QBRE&scope=web&filt=all
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://search.live.com/results.aspx?q=without
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.co.id), sökning efter 'vdeluser "Failed to delete user from auth backend"'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'vdeluser Failed to delete user from auth backend'
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=4&refcount=all
http://www.bing.com/search?q=google.se+g+mail+&form=QBRE&filt=all
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'test net sida '
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'test net sida '
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=4&refcount=all
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=4&refcount=all
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'DAEMON Tools guide'
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=4&refcount=all
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=sv&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php%3Fpage%3D3&ei=pAAvStjwM4fgyAX-mYD3Cw&sa=X&oi=translate&resnum=10&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dqmail-1.03-jms1.7.08.patch%26hl%3Den
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=sv&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php%3Fpage%3D3&ei=pAAvStjwM4fgyAX-mYD3Cw&sa=X&oi=translate&resnum=10&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dqmail-1.03-jms1.7.08.patch%26hl%3Den
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'qmail-1.03-jms1.7.08.patch'
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=roundcubemail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://www.bing.com/search?srch=106&FORM=AS6&q=efter+search.live.com
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
G o o g l e (www.google.ca), sökning efter '"vchkpw: can't write SQL logs"'
http://search.live.com/results.aspx?q=roundcubemail
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=pop3+server+f%C3%B6r+live.se&form=QBRE&filt=all
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'create local address in qmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter '+sökväg +openbsd +ip'
http://search.msn.se/results.aspx?q=SMTP+AUTH&FORM=MSNH85&CP=65001
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'live.se mail server'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'live.se mail server'
http://search.msn.se/results.aspx?q=SMTP+AUTH%60&FORM=MSNH85&CP=65001
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'postfix dovecot openbsd'
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'Dovecot openbsd'
http://search.live.com/results.aspx?q=without
G o o g l e (www.google.co.id), sökning efter 'vdeluser "Failed to delete user from auth backend"'
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
G o o g l e (www.google.dk), sökning efter 'mailserver for live.se'
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter '"smtp auth"'
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mailserver skellefteÃ¥'
http://search.live.com/results.aspx?q=roundcubemail
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server registrering certifikat'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mail server registrering certifikat'
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
http://search.live.com/results.aspx?q=without
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'smtp.auth'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'smtp.auth'
http://search.live.com/results.aspx?q=SMTP+AUTH&go=&form=QBRE&filt=lf
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=4
http://search.msn.se/results.aspx?q=daemontools&filt=lf&first=1&FORM=PERE
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd webmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'SMTP AUTH'
http://search.live.com/results.aspx?FORM=IEFM1&q=efter+webmail
http://search.live.com/results.aspx?q=without
http://search.live.com/results.aspx?q=roundcubemail
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'spamassassin qmail-send'
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=without
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'Dovecot'
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ' 553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts (#5.7.1)'
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
G o o g l e (www.google.at), sökning efter 'supervise_scripts'
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.msn.se/results.aspx?q=check+ip+imap&go=&form=QBRE&lf=1&rf=1
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.msn.com/results.aspx?srch=105&FORM=IE7RE&q=efter++daemontools
http://search.msn.com/results.aspx?srch=105&FORM=IE7RE&q=efter++daemontools
http://search.msn.com/results.aspx?srch=105&FORM=IE7RE&q=efter++daemontools
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=roundcubemail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37640.aspx?
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
http://search.live.com/results.aspx?q=&mkt=en-AU&FORM=MSN8A&srch=105&q=live%2520mail%2F
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'sendmail openbsd guide'
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd sendmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd sendmail'
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=4
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools&form=QBRE&lf=1
http://search.live.com/results.aspx?q=lewww.google.fr&go=&form=QBRE
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=1
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=1
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=1
http://new.bsd-guide.net/openbsd-base/index.php?page=6&refcount=all
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=1
http://new.bsd-guide.net/openbsd-base/index.php?page=9&refcount=all
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'bsdguide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
G o o g l e (www.google.mn), sökning efter 'qmail-1.03-jms1.7.07.patch'
G o o g l e (www.google.mn), sökning efter 'qmail-1.03-jms1.7.07.patch'
G o o g l e (www.google.mn), sökning efter 'qmail-1.03-jms1.7.07.patch'
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
http://search.live.com/results.aspx?q=roundcubemail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'SMTP AUTH'
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd webmail'
http://search.msn.se/results.aspx?q=skapa+emailaddress&FORM=MSNH85&CP=65001
http://search.msn.se/results.aspx?q=skapa+emailaddress&FORM=MSNH85&CP=65001
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd sendmail'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd sendmail'
http://search.live.com/results.aspx?q=openbsd
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=11
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=5
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=4
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=12
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=1
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=2
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=2
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=1
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=10
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd webmail'
G o o g l e (www.google.ru), sökning efter 'qmail-1.03-jms1.7.07.patch'
http://search.msn.com/results.aspx?srch=105&FORM=IE7RE&q=Daemontools
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'auth guide'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'certificat thunderbird jms1'
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'id.google.se/verify'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
G o o g l e (www.google.com.tr), sökning efter '"vmysql: connection rebuild failed: Table 'vpopmail.users' doesn't exist"'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'Imap server OpenBSD'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'Imap server OpenBSD'
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=efter
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'verify error:num=18:self signed certificate verify return:1'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'smtp guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'SMTP AUTH'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'vpopmail "-ERR authorization failed"'
http://search.msn.com/results.aspx?srch=106&FORM=AS6&q=efter+aspx%3fsrch%3d106%26FORM%3dAS6%26q%3defter%2b.
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot self signed certificate in certificate chain'
G o o g l e (www.google.co.uk), sökning efter 'can't install lib not found openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'auth guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'auth guide'
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
G o o g l e (www.google.com.br), sökning efter '"Failed while attempting to delete domain from auth backend"'
G o o g l e (www.google.com.br), sökning efter '"Failed while attempting to delete domain from auth backend"'
G o o g l e (www.google.com.br), sökning efter '"Failed while attempting to delete domain from auth backend"'
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://search.live.com/results.aspx?q=without
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'imap server timeout'
http://search.live.com/results.aspx?q=without
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=search
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mailserver openbsd'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'qmail goodrcptto-12.patch'
http://search.live.com/results.aspx?q=without
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.com.br), sökning efter '"421 unable to read controls" & jms'
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'grep bsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'grep bsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'grep bsd'
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=without
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://new.bsd-guide.net/?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?page=1
http://new.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php?
http://new.bsd-guide.net/?
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'rcpthosts (#5.7.1)'
http://search.msn.com/results.aspx?srch=106&FORM=AS6&q=efter+google.ru
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot+mysql openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot+mysql openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'sendmail guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'sendmail guide'
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://search.live.com/results.aspx?q=Live+SearchWeb&scope=web&first=31&FORM=PERE3
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter '"mx-sökning"'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openssl openbsd certifikat'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openssl openbsd certifikat'
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'smtp openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'smtp openbsd'
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=google
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot'
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'goodrcptto and smtp-auth'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'goodrcptto and smtp-auth'
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=sv&tl=es&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php%3Fpage%3D10%26refcount%3Dall
G o o g l e (www.google.es), sökning efter 'qmail "illegal username"'
G o o g l e (www.google.es), sökning efter 'qmail "illegal username"'
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd + dovecot'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd + dovecot'
http://search.live.com/results.aspx?q=live%20mail%20felkod&mkt=sv-se&FORM=TOOLBR&DI=2883&CE=14.0&CM=SearchWeb
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'smtp google.se'
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=without
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/spresults.aspx?q=daemontools&form=QBPR
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
G o o g l e (www.google.de), sökning efter 'qmail jms "verify return:1"'
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'fungerande smtp'
G o o g l e (www.google.ru), sökning efter 'qmail-1.03-jms1.7.07.patch'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter '/usr/local/mysql/lib/mysql conf-cc'
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'guide+mailserver+SMTP'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'guide+mailserver+SMTP'
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=without
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot'
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools&src=IE-SearchBox
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd smtp'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd +mysql +mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd +mysql +mailserver'
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools&form=QBRE&scope=web&lf=1
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd smtp'
G o o g l e (www.google.it), sökning efter 'vmysql: connection rebuild failed: Table 'vpopmail.users' doesn't exist'
G o o g l e (www.google.it), sökning efter 'vmysql: connection rebuild failed: Table 'vpopmail.users' doesn't exist'
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mailinglist "virtuell domän"'
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools&src=IE-SearchBox
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools&go=&form=QBRE&lf=1
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
G o o g l e (www.google.com), sökning efter '"vchkpw: can't write SQL logs"'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'bsd kommandon'
http://search.msn.com/results.aspx?srch=106&FORM=AS6&q=efter+webmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=google
http://search.live.com/results.aspx?q=skicka+mail+med+telnet&src=IE-SearchBox
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
http://search.live.com/results.aspx?q=google
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'no sendmail openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'no sendmail openbsd'
G o o g l e (www.google.fr), sökning efter 'installer un patch qmail qmail-1.03-jms1.7.07.patch'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'tcp.smtp'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd maildir'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd maildir'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openBSD moduler'
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mx-sökning'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mx-sökning'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'error einval'
http://search.live.com/results.aspx?q=google
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd mailserver'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter '"553 sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts" tcpserver'
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools&go=&form=QBRE
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools&src=IE-SearchBox
http://search.live.com/results.aspx?FORM=DNSAS&q=efter++www.google.com
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'www.google.se spf-record'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'www.google.se spf-record'
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://search.msn.se/results.aspx?q=webmail+live&go=&form=QBRE&lf=1
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.com), sökning efter ''
G o o g l e (www.google.com), sökning efter ''
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools&form=QBRE&lf=1
G o o g l e (www.google.fr), sökning efter '"vchkpw: can't write SQL logs"'
G o o g l e (www.google.fr), sökning efter '"vchkpw: can't write SQL logs"'
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot'
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=without
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://search.live.com/results.aspx?q=without
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'dovecot'
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter '"cpan mirrors" & sverige'
G o o g l e (www.google.com.mx), sökning efter 'vmysql: sql error[3]: Table ' doesn't exist'
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'kill -HUP sendmail openbsd'
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'peo yliniemi'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'peo yliniemi'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'peo yliniemi'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'cpan Checksum mismatch for distribution file. Please investigate.'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ' make: *** [tcpserver] Fel 1 '
http://new.bsd-guide.net/?
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?FORM=DNSAS&q=http%2f%2ftranslate%2cgoogle.com%2f
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'installera med cpan'
http://search.live.com/spresults.aspx?q=daemontools&form=QBPR
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'vchkpw-smtp: vpopmail user not found'
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/8694.aspx?
G o o g l e (www.google.com), sökning efter '"attempting to rebuild connection to SQL server "'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd webmail'
http://66.102.9.104/translate_c?hl=en&sl=sv&tl=en&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php&usg=ALkJrhgzlHTj-beiTImuCLNHlQZGJckmaQ
http://66.102.9.104/translate_c?hl=en&sl=sv&tl=en&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php&usg=ALkJrhgzlHTj-beiTImuCLNHlQZGJckmaQ
http://search.live.com/results.aspx?mkt=sv-se&FORM=TOOLBR&q=daemontools&FORM=TOOLBR
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'vpopmail'
http://translate.google.com/translate_n?hl=en&sl=sv&tl=en&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php%3Fpage%3D12
http://translate.google.com/translate_n?hl=en&sl=sv&tl=en&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php
http://search.live.com/spresults.aspx?q=daemontools&go=S%C3%B6k&form=QBPR
http://search.live.com/spresults.aspx?q=daemontools&go=S%C3%B6k&form=QBPR
G o o g l e (www.google.de), sökning efter '"vchkpw: can't write SQL logs"'
http://search.live.com/spresults.aspx?q=daemontools.
http://translate.google.se/translate_n?hl=sv&sl=sv&tl=en&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/
http://translate.google.se/translate_n?hl=sv&sl=sv&tl=en&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/
http://209.85.135.104/translate_c?hl=sv&sl=sv&tl=en&u=http://www.bsd-guide.net/&usg=ALkJrhhx9UrYlLORDSdQv7q0GBs6gqD02g
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'smtp vchkpw-smtp vpopmail user not found'
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver&first=11&FORM=PORE
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/8694.aspx?
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://search.live.com/results.aspx?q=without
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
G o o g l e (www.google.dk), sökning efter 'vdeluser: Failed to delete user from auth backend / Error: Illegal username'
G o o g l e (www.google.dk), sökning efter 'vdeluser: Failed to delete user from auth backend / Error: Illegal username'
G o o g l e (www.google.dk), sökning efter 'vdeluser: Failed to delete user from auth backend / Error: Illegal username'
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=openbsd+as+mailserver&src=IE-SearchBox
http://search.live.com/results.aspx?q=openbsd+as+mailserver&src=IE-SearchBox
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://66.102.9.104/translate_c?hl=en&sl=sv&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php%3Fpage%3D3&prev=/search%3Fq%3Dvpopmail%2B%2522Failed%2Bto%2Bdelete%2Buser%2Bfrom%2Bauth%2Bbackend%2522%26start%3D10%26hl%3Den%26client%3Dopera%26rls%3Den%26sa%3DN&usg=ALkJrhgKtm_wuX8IYuNn84fbHqXYWY-tAQ
http://66.102.9.104/translate_c?hl=en&sl=sv&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php%3Fpage%3D2&prev=/search%3Fq%3Dvpopmail%2B%2522Failed%2Bto%2Bdelete%2Buser%2Bfrom%2Bauth%2Bbackend%2522%26start%3D10%26hl%3Den%26client%3Dopera%26rls%3Den%26sa%3DN&usg=ALkJrhj9Cgx2JoC6RQGKbCXaXRqic_q4Gw
http://66.102.9.104/translate_c?hl=en&sl=sv&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php%3Fpage%3D1&prev=/search%3Fq%3Dvpopmail%2B%2522Failed%2Bto%2Bdelete%2Buser%2Bfrom%2Bauth%2Bbackend%2522%26start%3D10%26hl%3Den%26client%3Dopera%26rls%3Den%26sa%3DN&usg=ALkJrhgz_Xd0PlXfFjcKq0vBdiHjTyH2jA
http://66.102.9.104/translate_c?hl=en&sl=sv&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php%3Fpage%3D7&prev=/search%3Fq%3Dvpopmail%2B%2522Failed%2Bto%2Bdelete%2Buser%2Bfrom%2Bauth%2Bbackend%2522%26start%3D10%26hl%3Den%26client%3Dopera%26rls%3Den%26sa%3DN&usg=ALkJrhhc68ul27Ys6MsLtU9Yy0HcpqERyQ
http://translate.google.com/translate_p?hl=en&sl=sv&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-mailserver/index.php%3Fpage%3D7&prev=/search%3Fq%3Dvpopmail%2B%2522Failed%2Bto%2Bdelete%2Buser%2Bfrom%2Bauth%2Bbackend%2522%26start%3D10%26hl%3Den%26client%3Dopera%26rls%3Den%26sa%3DN&usg=ALkJrhhxEPs15_t6tMWQGQHPHRRRcuYcKA
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://search.live.com/results.aspx?q=search
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=without
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'spamassassin openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'qmail openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'qmail openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'lwq openbsd'
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37667.aspx?
G o o g l e (www.google.com), sökning efter ' qmail.jms1.net/patches/qmail-1.03-jms1.7.07.patch install'
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=community
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
G o o g l e (www.google.de), sökning efter 'ucspi-tcp-0.88-mysql.updated.by.Pierre.Wieser.patch'
G o o g l e (www.google.de), sökning efter 'ucspi-tcp-0.88-mysql.updated.by.Pierre.Wieser.patch'
G o o g l e (www.google.com.hk), sökning efter 'ucspi-tcp-0.88-mysql.updated.by.Pierre.Wieser.patch'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'PEO Yliniemi'
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
G o o g l e (www.google.com.ar), sökning efter 'qmail-1.03-jms1.7.07.patch'
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'egen mail server guide'
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
http://search.live.com/results.aspx?q=vpopmail
http://search.live.com/results.aspx?q=daemontools
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=ucspi
http://search.live.com/results.aspx?q=community
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://search.live.com/results.aspx?q=qmail
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37593.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/t/8694.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37644.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37640.aspx?
http://community.datormagazin.se/forums/p/8694/37640.aspx?
G o o g l e (www.google.se), sökning efter '+openssl +"skapa certifikat"'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ''
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ''
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ''
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ''
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ''
G o o g l e (www.google.se), sökning efter ''
http://search.live.com/results.aspx?q=mailserver&form=QBHP