OpenBSD grundinstallation med Apache, PHP, MySQL

Instruktionerna uppdaterade för version 4.6 (1 Nov 2009)

Översätt / translate
Svenska English German French Spanish Finnish Russian 
Högerklicka på länkarna i annonsen och välj att "öppna i nytt fönster" (eller ny flik) för att inte tappa bort denna sida
beställ installationsscript Med min guide som grund har jag skapat ett (nästan) helautomatiskt installationsscript. Det du behöver göra själv är att göra installationen som beskrivs på sid 1 i guiden ("introduktion"). Installationen från "Ports" till "Startup och shutdown filer" sker automatiskt med scriptet, med undantag för brandväggskonfiguration då denna är väldigt specifik för serverns användsingsområde samt det nät maskinen installeras i.

Systemets startup/shutdown filer

OpenBSD använder rc.local och rc.shutdown för start resp stopp av daemons (serverprogramvara).
För att hålla lite ordning på start och stoppscript skapar jag en katalog i /etc där jag lägger scripten:

mkdir /etc/rc.d

Apache och MySQL har medföljande start/stopp script som jag länkar till /etc/rc.d:

ln -s /usr/local/apache2/bin/apachectl /etc/rc.d/

Ändra user=mysql till user=_mysql i mysql.server scriptet.
Ändra också i /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe
Länka sen startup scriptet till /etc/rc.d

ln -s /usr/local/mysql/share/mysql/mysql.server /etc/rc.d

För start/stopp av ProFTPd måste det skapas ett script (/etc/rc.d/proftpd):
http://www.proftpd.org/docs/howto/Stopping.html

#!/bin/sh

# ProFTPD files
FTPD_BIN=/usr/local/sbin/proftpd
FTPD_CONF=/usr/local/etc/proftpd.conf
PIDFILE=/var/run/proftpd.pid

# If PIDFILE exists, does it point to a proftpd process?

if [ -f $PIDFILE ]; then
 pid=`cat $PIDFILE`
fi

if [ ! -x $FTPD_BIN ]; then
 echo "$0: $FTPD_BIN: cannot execute"
 exit 1
fi

case $1 in
 start)
  if [ -n "$pid" ]; then
   echo "$0: proftpd [PID $pid] already running"
   exit
  fi

  if [ -r $FTPD_CONF ]; then
   echo "Starting proftpd..."
   $FTPD_BIN -c $FTPD_CONF
  else
   echo "$0: cannot start proftpd -- $FTPD_CONF missing"
  fi
 ;;

 stop)
  if [ -n "$pid" ]; then
   echo "Stopping proftpd..."
   kill -TERM $pid
  else
   echo "$0: proftpd not running"
   exit 1
  fi
 ;;

 restart)
  if [ -n "$pid" ]; then
   echo "Rehashing proftpd configuration"
   kill -HUP $pid

  else
   echo "$0: proftpd not running"
   exit 1
  fi
 ;;

 *)
  echo "usage: $0 {start|stop|restart}"
  exit 1
 ;;

esac

exit 0

För anrop av serverstartfilerna lägger jag till lite i slutet på rc.local resp rc.shutdown:

/etc/rc.local

# MySQL
/etc/rc.d/mysql.server start

# ProFTPd
/etc/rc.d/proftpd start

# create PHP session directory
rm -rf /var/sess
mkdir -p /var/sess
chown www /var/sess
chmod 700 /var/sess

# Apache
/etc/rc.d/apachectl start

/etc/rc.shutdown

# Apache
/usr/local/apache2/bin/apachectl stop

# ProFTPd
/etc/rc.d/proftpd stop

# MySQL
/etc/rc.d/mysql.server stop

Se till att filerna i /etc/rc.d är körbara:

chmod 755 /etc/rc.d/*
 
 
Visar de 30 senaste vägarna in till guiden. Visa alla
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'guide till dns'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'www.webmail.dataphone.se/src/logi'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'tomas+awenmark+olin'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd apache2'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'openbsd filserver hÃ¥rdvara'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'cgi to check openbsd pf status'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd apache2'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd apache php'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mysql guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mysql guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'sinterad'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'php.ini openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'php.ini openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd apache ssl php'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'max_allowed_packed mysql'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'named openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd bind'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'apache ssl guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'DNS bind guide'
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&sl=sv&tl=en&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-base/index.php&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgJ_xi2pu9ZiILk9lw8PU40Bu1m1w
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd install problem'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd apache'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'inurl:index.php?userID='
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'inurl:index.php?userID='
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'Domain Name server med bind'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'Domain Name server med bind'