OpenBSD grundinstallation med Apache, PHP, MySQL

Instruktionerna uppdaterade för version 4.6 (1 Nov 2009)

Översätt / translate
Svenska English German French Spanish Finnish Russian 

Systemets startup/shutdown filer

OpenBSD använder rc.local och rc.shutdown för start resp stopp av daemons (serverprogramvara).
För att hålla lite ordning på start och stoppscript skapar jag en katalog i /etc där jag lägger scripten:

mkdir /etc/rc.d

Apache och MySQL har medföljande start/stopp script som jag länkar till /etc/rc.d:

ln -s /usr/local/apache2/bin/apachectl /etc/rc.d/

Ändra user=mysql till user=_mysql i mysql.server scriptet.
Ändra också i /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe
Länka sen startup scriptet till /etc/rc.d

ln -s /usr/local/mysql/share/mysql/mysql.server /etc/rc.d

För start/stopp av ProFTPd måste det skapas ett script (/etc/rc.d/proftpd):
http://www.proftpd.org/docs/howto/Stopping.html

#!/bin/sh

# ProFTPD files
FTPD_BIN=/usr/local/sbin/proftpd
FTPD_CONF=/usr/local/etc/proftpd.conf
PIDFILE=/var/run/proftpd.pid

# If PIDFILE exists, does it point to a proftpd process?

if [ -f $PIDFILE ]; then
 pid=`cat $PIDFILE`
fi

if [ ! -x $FTPD_BIN ]; then
 echo "$0: $FTPD_BIN: cannot execute"
 exit 1
fi

case $1 in
 start)
  if [ -n "$pid" ]; then
   echo "$0: proftpd [PID $pid] already running"
   exit
  fi

  if [ -r $FTPD_CONF ]; then
   echo "Starting proftpd..."
   $FTPD_BIN -c $FTPD_CONF
  else
   echo "$0: cannot start proftpd -- $FTPD_CONF missing"
  fi
 ;;

 stop)
  if [ -n "$pid" ]; then
   echo "Stopping proftpd..."
   kill -TERM $pid
  else
   echo "$0: proftpd not running"
   exit 1
  fi
 ;;

 restart)
  if [ -n "$pid" ]; then
   echo "Rehashing proftpd configuration"
   kill -HUP $pid

  else
   echo "$0: proftpd not running"
   exit 1
  fi
 ;;

 *)
  echo "usage: $0 {start|stop|restart}"
  exit 1
 ;;

esac

exit 0

För anrop av serverstartfilerna lägger jag till lite i slutet på rc.local resp rc.shutdown:

/etc/rc.local

# MySQL
/etc/rc.d/mysql.server start

# ProFTPd
/etc/rc.d/proftpd start

# create PHP session directory
rm -rf /var/sess
mkdir -p /var/sess
chown www /var/sess
chmod 700 /var/sess

# Apache
/etc/rc.d/apachectl start

/etc/rc.shutdown

# Apache
/usr/local/apache2/bin/apachectl stop

# ProFTPd
/etc/rc.d/proftpd stop

# MySQL
/etc/rc.d/mysql.server stop

Se till att filerna i /etc/rc.d är körbara:

chmod 755 /etc/rc.d/*
 
 
Visar de 30 senaste vägarna in till guiden. Visa alla
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'guide till dns'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'www.webmail.dataphone.se/src/logi'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'tomas+awenmark+olin'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd apache2'
G o o g l e (www.google.com), sökning efter 'openbsd filserver hÃ¥rdvara'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'cgi to check openbsd pf status'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd apache2'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd apache php'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mysql guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'mysql guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'sinterad'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'php.ini openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'php.ini openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd apache ssl php'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'max_allowed_packed mysql'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'named openbsd'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd bind'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'apache ssl guide'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'DNS bind guide'
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&sl=sv&tl=en&u=http://www.bsd-guide.net/openbsd-base/index.php&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgJ_xi2pu9ZiILk9lw8PU40Bu1m1w
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd install problem'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'openbsd apache'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'inurl:index.php?userID='
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'inurl:index.php?userID='
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'Domain Name server med bind'
G o o g l e (www.google.se), sökning efter 'Domain Name server med bind'